Portál Vědavýzkum.cz se stal mediálním partnerem festivalu

Portál Vědavýzkum.cz vznikl v září 2016 s cílem poskytovat nezávislé a přehledné informace o vědní politice a výzkumu na jednom místě. Během prvního roku se redakci podařilo navázat spolupráci s významnými partnery a vybudovat platformu nejen pro aktuální zpravodajství ze světa vědy ale také pro nezávislou diskusi nad palčivými problémy české vědní a vysokoškolské politiky.

„Mnoho organizací veřejné správy, vysokých škol a veřejných výzkumných institucí již zahrnulo naši redakci do svého press listu, takže máme aktuální přehled o tom, co se na těchto institucích děje. Intenzivní je i spolupráce s pracovišti transferu technologií“, říká Aleš Vlk, zakladatel portálu. V letních měsících byl navíc posílen redakční tým s cílem zvýšit podíl vlastních článků a rozhovorů se zajímavými osobnostmi. „ Ukazuje se, že existující čtenáři se naučili sledovat portál pravidelně a tráví na něm více času, překvapivě i v období letních prázdnin,“ dodává Vlk.
 
Podstatnou a zcela unikátní součástí portálu se stala rubrika blogy a rozhovory, do které přispívají významné osobnosti českého prostředí výzkumu, vývoje a inovací – Rut Bízková, Martin Bunček, Martin Duda, Václav Hořejší, Jiří Chýla, Miroslav Janeček, Daniel Münich, Jiří Nantl, Tomáš Opatrný, Vlastimil Růžička, Martin Srholec, Michael Šebek, Dalibor Štys či František Vácha. Součástí této rubriky jsou také publikované příspěvky novináře Martina Rychlíka a rozhovory publicisty Jana Žižky.
 
V uplynulém roce se portál Vědavýzkum.cz stal mediálním partnerem řady akcí - například KRECon2016: Mladá věda do šuplíku nepatří, Veletrhu Věda, Výzkum, Inovace, konference MAFRA Events: Byrokratizace vědy, Mezinárodního filmového festivalu Academia Film Olomouc (AFO) či Veletrhu Vědy AV ČR a dalších.
 
„Vážíme si toho, že můžeme být mediálními partnery také Týdne vědy a techniky AV ČR. I když se na portálu věnujeme převážně vědní politice, snažíme se podpořit také kvalitní popularizační akce, mezi které festival AV ČR rozhodně patří,“ říkáJiří Stanzel z redakce portálu.
 
Návštěvnost portálu od jeho vzniku neustále roste a postupně se vyšplhala na úroveň kolem 15 tisíc návštěvníků za měsíc. Skupina čtenářů je poměrně široká – patří k ní pracovníci výzkumných organizací, zaměstnanci veřejné správy i soukromého sektoru, studenti, novináři i odborná veřejnost.  
 
„Snažíme se být aktivní také na sociálních sítích, kde čtenáře každý den informujeme o nejzajímavějších příspěvcích, každé úterý pak zájemcům rozesíláme newsletter s vybranými příspěvky, které byly publikované na portále předchozí týden,“ upozorňuje Aleš Vlk.
 
Do budoucna plánuje tým portálu Vědavýzkum.cz organizovat také odborné konference s tematickým zaměřením na oblast vědní politiky, výzkumu a vývoje. Na podzim tohoto roku by měl navíc k obsahu portálu přibýt aktualizovaný přehled dotačních zdrojů a finančních příležitostí pro oblast výzkumu a vývoje zacílený jak na individuální (granty, stipendia), tak na institucionální podporu – domácí a zahraniční.

 

29. 8. 2017

AV ČR

Webmaster: webmaster@cas.cz