Týden vědy a techniky letos zaštítí šest ambasadorů

Profesor Jiří Wiedermann, profesor Jaroslav Doležel nebo doktor Antonín Fejfar – tyto osobnosti české i zahraniční vědy podpoří festival Týden vědy a techniky AV ČR. Letos se zaměřujeme na pět hlavních témat, která zastřeší tzv. ambasadoři z řad uznávaných vědců.

Budova Akademie věd ČR na Národní třídě v Praze se po dobu konání festivalu promění v science centrum plné výstav, workshopů a přednášek. Každý všední den bude věnován jednomu z pěti následujících témat: Potraviny budoucnosti, Superlasery, Medicína, Nanotechnologie, Robotika a umělá inteligence. Každé z témat bude mít svého garanta neboli ambasadora.


V pondělí 6. 11. se představí téma Potraviny budoucnosti. Ambasadorem dne bude profesor prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc., celosvětově uznávaný odborník v oblasti studia dědičné informace rostlin. Prof. Doležel vede olomoucké pracoviště Ústavu experimentální botaniky AV ČR.


Úterní téma Superlaserů bude mít hned dva ambasadory a to Ing. Tomáše Mocka, Ph.D., uznávaného odborníka ve výzkumu laserů a jejich interakce s hmotou a Ing. Bedřicha Ruse, Ph.D., vědeckého koordinátora laserových technologií ELI Beamlines z Fyzikálního ústavu AV ČR.


Medicína, téma, kterému se budeme věnovat ve středu 8. 11., zaštítí MUDr. Jan Kopecký, DrSc., jenž v rámci svého výzkumu ve Fyziologickém ústavu AV ČR hledá cesty, jak zmírnit následky obezity ovlivněním metabolismu tukové tkáně prostřednictvím změn životního stylu, včetně složení diety.


Ve čtvrtek se zaměříme na Nanotechnologie. Ambasadorem tohoto dne bude RNDr. Antonín Fejfar, CSc., který se věnuje fyzice tenkých vrstev nanostrukturních polovodičů určených především pro fotovoltaiku a fotoniku.


Robotika a umělá inteligence připadla na pátek 10. 11. a ambasadorem tohoto dne bude Prof. RNDr. Jiří Wiedermann, DrSc., jehož odborné zájmy se v průběhu let mění a vyvíjí, všechny však patří do oboru teoretické informatiky. V poslední době se zabývá i filozofickými aspekty informatiky a umělé inteligence.


Ačkoli se festival soustředí na pět hlavních témat, akce o víkendu a mimo budovu Akademie věd ČR se budou věnovat i dalším vědeckým oblastem. Návštěvníci se tak nemusí bát, že by v programu nenašli historii, ekonomiku, právo či astronomii. Celkově je naplánováno více jak 300 akcí, asi polovina se uskuteční mimo Prahu. Program a registrace budou spuštěny na konci září.
 

17. 8. 2017

AV ČR

Webmaster: webmaster@cas.cz